0,00 Kč

Standadní režim DPH

V tomto režimu kupujete mince ve standardím režimu. To znamená, že mince se prodává v ceně základní a k ní je připočeno zákonem stanevené DPH. Aktuální sazba činí 21%.

Tento režim je výhodný pro ty, kteří jsou plátci DPH, protože si mohou nárokovat odpočet DPH.

Ve větším objemu mohou zboží nakupovat v režimu přenesené daňové povinnosti, což znamená, že DPH při nákupu neplatí, poze o tom vedou účetní záznam.

Upozorňujeme, že tyto informace nejsou daňovým poradenstvím. Informace zde uvedené mají informační chrakter. Přesnou problematiku zařazení zboží do účetní evidence nebo účetnicví včetně daňových informací vám poskytne kvalifikovaný daňový poradce.